2011. június 7., kedd

PÜNKÖSD

A húsvéti ünnepkör Pünkösddel zárul, a Szentlélek eljövetelének és az Egyház megalapításának az ünnepével.
A húsvét változó dátumához igazodóan mozgóünnep (május 10 és június 13 közé eshet), neve a görög pentekosztész szóból származik, ami ötvenediket, azaz a húsvéttól számított ötvenedik napot jelenti.
A keresztény egyház annak ünnepére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.
Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyet szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek adta neki, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Sokan megértették beszédét, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.
A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták. A lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. (Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)

Pünkösdi népszokások:
- pünkösdi királyválasztás,
- pünkösdölés,
- pünkösdi királynéjárás
- zöldágjárózás
ZENEI AJÁNLÓ:
Kobzos Kiss Tamás: Énekelt történelem. MC. Hungaroton Classic, 2000
Paksa Katalin: Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban CD-ROM melléklettel. Akadémiai Kiadó, 2005
Szvorák Katalin: Pünkösd Közép-Európában. CD. Hungaroton, 2005
Ghymes: Pünkösdre (Csak a világ végire CD)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése